ถ้าคุณคิดว่า คุณมีปณิธานตรงกันกับปณิธานของ SRI เชิญสมัครเป็นสมาชิกของ SRI ได้เลยค่ะ

และเชิญช่วยกันส่งข่าวนี้ต่อให้กัลยาณมิตรของคุณ ผู้ที่มีปณิธานเช่นเดียวกันค่ะ

สมัครสมาชิก